triangle dotted-square solid-square circle

Blog

Investovanie v čase vysokej inflácie.

Investovanie do nehnuteľností v čase vysokej inflácie

Strašiak v podobe vysokej inflácie je tu a hon na najlepší spôsob ochrany peňazí pred ňou sa už začal. Na Slovensku je kúpa nehnuteľnosti jedným z najčastejších spôsobov ochrany hotovosti, keďže nehnuteľnosti majú za sebou 20 rokov takmer stabilného rastu. Vysoká inflácia a s ňou prichádzajúce vedľajšie efekty však môžu mať značný vplyv na rentabilitu investícií do nehnuteľností a priniesť nečakané ťažkosti pre investorov.

Nevýhoda inflácie je, že už nastala, ceny nehnuteľností už narástli a peniaze už stratili časť svojej kúpnej sily. Nerobte kvôli strate 8% kúpnej sily peňazí investičnú chybu, ktorá vás bude stáť desiatky percent.

Zmena úrokových sadzieb

Hlavným spúšťačom inflácie je stimulačná politika centrálnych bánk v podobe negatívnych úrokových sadzieb a kvantitatívneho uvoľňovania. Avšak aj centrálne banky budú musieť reagovať na vysokú infláciu postupným zvyšovaním úrokových sadzieb tak, ako sa to už deje napr. v Českej republike. Zvýšenie základnej sadzby má samozrejme vplyv aj na ceny hypoték, ktoré sa v spomínanej Českej republike za posledných 6 mesiacov zvýšili o 50% a podľa ekonómov by sa ich úroky v tomto roku mohli dostať až k 10%. Na Slovensku sa neočakáva až taký rýchly vývoj, avšak financovanie už tak drahých nehnuteľností sa môže predražiť.

Ochladenie trhu s nehnuteľnosťami

Skrz vysokú dostupnosť hypoték s nízkymi úrokovými sadzbami a nárast práce z domu počas pandémie sa domácnosti kvôli kúpe drahého bývania viac zadlžovali, čím sa priemerná cena nehnuteľností za posledné 3 roky zvýšila o viac ako 50%* a je na historických maximách. S rastúcou úrokovou mierou sa ale dostupnosť hypoték rapídne zníži, čím dopyt po nehnuteľnostiach klesne. Taktiež rekordne zadlžené slovenské domácnosti môžu mať problém so splácaním hypoték s vyššími úrokmi, čo zvýši ponuku na trhu s nehnuteľnosťami. Výsledok tejto kombinácie môže byť ochladenie trhu s nehnuteľnosťami tak, ako ho momentálne vidíme v Austrálii, či USA. Pri kúpe investičnej nehnuteľnosti sa preto oplatí byť v období vyššej inflácie obozretný.

Investovanie do nehnuteľností v čase vysokej inflácie.

Investovanie do nehnuteľností v čase vysokej inflácie.

Okrem inflácie nám výnos znížia aj iné náklady

Pri kúpe investičnej nehnuteľnosti a jej prenájmom treba počítať aj s nákladmi spojenými s nehnuteľnosťou. Prenájom nehnuteľnosti je pohodlné, ak sa nájomníci nemenia a so svojimi platbami nemeškajú. Avšak obmeny nájomníkov, problémoví nájomníci, či obdobie dlhšieho hľadania nájomníka silno ovplyvňuje rentabilitu nehnuteľnosti. Príchod nového nájomníka je tiež spojený s časovou a peňažnou investíciou aj do prípadných stavebných úprav, obmeny vybavenia či opravy spotrebičov. Preto pri vyhodnocovaní pôvodnej investície či výšky nájomného treba počítať aj s negatívnymi scenármi.

Aj na realitnom trhu existujú alternatívy

Investícia do nehnuteľností nemusí pozostávať len z kúpy a prenájmu. V skupine BizPartner sme počas rokov podnikania na realitnom trhu vytvorili službu VoVlastnom.sk, cez ktorú investujeme do nehnuteľností úplne iným spôsobom. Reality kupujeme pre vopred známych zákazníkov a za vopred dohodnutých podmienok ich následného predaja, čím si zabezpečujeme 100%-nú obsadenosť nehnuteľnosti, výhodnú kúpnu cenu a vopred nastavený exit. Preto je naše investovanie do nehnuteľností výnosné, ale tiež predvídateľné a chránené proti negatívnym vplyvom zmeny úrokových sadzieb, inflácií alebo ochladenia trhu s nehnuteľnosťami. 

Za 8 rokov fungovania sme prefinancovali viac ako 300 nehnuteľností a dosahujeme zabezpečené zhodnotenie na úrovni 12 až 16 % p.a.

Neurobte chybu kúpy príliš drahej investičnej nehnuteľnosti, ktorá Vám po zarátaní vedľajších nákladov a prípadnému výpadku nájmu generuje minimálny výnos. Kontaktuje nás a investujte spolu s nami výnosne, predvídateľné a bezpečne.

Investovanie do nehnuteľností v čase vysokej inflácie.

Neurobte chybu kúpy príliš drahej investičnej nehnuteľnosti, ktorá Vám po zarátaní vedľajších nákladov a prípadnému výpadku nájmu generuje minimálny výnos. Kontaktuje nás a investujte spolu s nami výnosne, predvídateľné a bezpečne.

Investovanie do nehnuteľností v čase vysokej inflácie.

*zdroj: https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/vybrane-makroekonomicke-ukazovatele/ceny-nehnutelnosti-na-byvanie/vyvoj-cien-nehnutelnosti-na-byvanie-v-sr

« späť na blog