Investori nad €1M

Investujte ako partner s kapitálom nad €1M

Investorom s kapitálom nad €1M ponúkame špeciálny partnerský program, ktorý okrem iného zahŕňa tvorbu samostatného portfólia, maximálnu kontrolu, možnosť vstupovania do rozhodovacích procesov, priame delenie zisku, ako aj vysokú flexibilitu pri nastavovaní výšky investície a jej trvania.

Portfólio tvorené v rámci tohto typu partnerskej spolupráce je vyskladané z rôznych typov obchodných prípadov v rámci nami poskytovaných služieb. Skladba portfólia reflektuje na mieru tolerancie rizika zo strany investora a prechádza jeho schvaľovaním.

Pri tomto partnerskom modeli je možné očakávať výnosy na úrovni až cez 25 % p.a.
Pre viac informácii o našom partnerskom programe pre investorov s kapitálom nad €1M nás neváhajte kontaktovať, radi vám odhalíme detaily na osobnom stretnutí.
 
CEO, Ing. Martin Fodor