O BizPartner Group

Skupina BizPartner Group vznikla v roku 2007 na Slovensku. Našou materskou spoločnosťou je akciová spoločnosť BizPartner a.s., s kanceláriami v Bratislave a Poprade.

V súčasnosti so svojimi podnikateľskými aktivitami pôsobíme v dvanástich krajinách Európskej Únie a naše portfólio sa rozrástlo do rôznych oblastí podnikania. Medzi tie hlavné patrí realitný development, e-commerce, investovanie a finančno-realitné služby, kde sme vytvorili unikátne riešenie financovania nehnuteľností.

Viac o aktivitách skupiny BizPartner Group sa môžete dozvedieť na webovej stránke www.bizpartnergroup.com.

Tím

Náš tím sa skladá výlučne zo skúsených odborníkov v danom odbore a každý z nás sa zaväzuje k profesionalite a prémiovosti v každom kroku. Je to však spoločná vízia a ciele, ktoré tvoria základy skupiny BizPartner Group a ktoré nám spolu s kvalitou schopností všetkých členov umožňujú prinášať nadštandardnú pridanú hodnotu pre našich investorov, partnerov a klientov.

Veríme, že to, čo robíme, je viac ako len obchodná transakcia. Individuálny prístup ku každému obchodnému prípadu je pre nás nesmierne dôležitý. Našim cieľom je vytvárať dlhodobé vzťahy a dosahovať spoločné úspechy.

Úspešné obchodné a investičné rozhodnutia našich investorov, partnerov a klientov sú dôležitými míľnikmi na ceste ich životom. My sme radi, že môžeme byť ich súčasťou.